PRVÁ SLOVENSKÁ DIVADELNÁ DOMÉNA
| DIVADELNÉ PROGRAMY | NOVINKY | DIVADELNÉ PODUJATIA | DIVADLÁ NA SLOVENSKU | DIVADELNÁ LITERATÚRA | UDALOSTI | JUBILEÁ | DIVADELNÉ ČASOPISY | OCHOTNÍCKA SCÉNA | WEB ADRESY | DIVADELNÁ NITRA | DIVADLO V ČECHÁCH |
| HOME PAGE | NetHovory | SCENA.CZ | TEATRO.SK |DIVADELNÉ SERVRE

Kleopatra

http://www.kleopatra-muzical.cz

Strana o českom muzikáli Kleopatra.


Server nielen o divadle v Čechách

http://www.scena.cz
Adresár českých divadiel

http://www.divadlo.cz
Strana o poľskom divadle

http://www.teatry.art.pl
Strana o maďarskej kultúre

http://www.port.hu/kultura
Londýnske divadlá

http://www.LondonTheatre.co.uk

Informácie o programoch londýnskych divadiel.


Český muzikálový server

http://www.musical.cz
Ročenka PAYE & MOD

http://www.api.co.uk

Na stránke nájdete informácie o divadelnom živote (agentoch, manažéroch, spoločnostiach, súťažiach, konferenciách, festivaloch, knižných produkciách, národných organizáciách a pod.) v 65 krajinách Európy, Ázie a Ameriky. Samozrejmou súčasťou sú kontakty.


Web o divadle v Turecku

http://www.tiyatrokeyfi.com

Stránka poskytuje ifnromácie o divadelnom dianí v Turecku. Okrem noviniek a ďalších informácií ponúka aj zoznam tureckých spisovateľov a ich diel.DIVADLÁ

Občianske združenie pre nezávislé divadlo

http://www.stromy.sk
Divadelní spolek Frída

http://www.frida.cz
La General Teatro

http://www.camaranegra.com

Je to argentínska divadelná spoločnosť z Buenos Aires, ktorá organizátorom medzinárodných divadelných festivalov, ktoré sa uskutočnia v roku 2003 ponúka svoj nový projekt s názvom Caja de citas. Podrobné informácie o spoločnosti, jej medzinárodnom hereckom zložení, možnostiach koprodukcie s viacerými európskymi krajinami a spomínanom projekte nájdete v anglickom a španielskom jazyku na tejto uvedenej adrese.


Umelecké zoskupenie PHENOMENONTHEATRE

http://www.phenomenotheatre.sk

Stránka umeleckého zoskupenia, ktoré sa venuje pohybovému a experimentálnemu divadlu.


Theatre FORTISSIMO

http://www.thefortissimo.com

Je to medzinárodný súbor pracujúci v zložení mím Vlado Kulíšek a rockový muzikant Radek Michalko, ktorý svojou hudobnou produkciou dokresľuje atmosféru Kulíškových vystúpení.


Web poľsko-anglickej divadelnej spoločnosti COSmino

http://www.cosmino.civ.pl

Spoločnosť COSmino bola založená v Poľsku.DRAMATICKÉ DIELA NA INTERNETE

Databáza súčasných dramatických diel

http://www.theatre-contemporain.net
Větrné mlýny

http://www.vetrnemlyny.cz

Nakladateľstvo Větrné mlýny, ktoré vzniklo v roku 1995 v Brne, sa zaoberá najmä vydávaním divadelnej literatúry. Svoju produkciu ponúka aj na vlastnej internetovej stranke.FESTIVALY

Festival Divadelná Nitra

http://www.nitrafest.sk
Bratislava v pohybe

http://www.abp.sk

Medzinárodný festival súčasného tanca Bratislava v pohybe organizuje Asociácia Bratislava v pohybe. Pre tanečnú komunitu u nás je fórom, ktoré udržiava a sprostredkúva kontakty medzi Slovenskom a zahraničím.


Cibulák

http://www.cibulak.sk

Cibulák je medzinárodný divadelný festival, ktorý sa koná vždy posledný júnový víkend v exteriéroch a interiéroch mesta Pezinok. Hlavným organizátorom je združenie P.R.D., spoluorganizátormi mesto Pezinok, Kultúrne centrum Pezinok a Malokarpatské vinohradnícke múzeum. Festival sa vyznačuje príklonom k netradičným žánorm - dominuje pouličné divadlo, pantomíma, bábkové a pohybové divadlo, performance. Do programovej štruktúry podujatia bývajú zaradené aj večerné koncerty, výstavy, filmové projekcie a workshopy.


Maďarské festivalové centrum Interart

http.//bmc.hu/interart
Databáza európskych festivalov

http://www.eurofestivals.efa.ch
Víkend atraktívneho divadla

www.vikendatraktivnehodivadla.sk
Databáza európskych festivalov

http://www.eurofestival.net

FETSIVALY

Sám na javisku

http://www.kulisek.slovanet.sk

Slovenský divadelný festival jedného herca. Organizátorom je umelecká agentúra KVART a herec Vlado Kulíšek.KULTÚRNE A VEDECKÉ INŠTITÚCIE

Rakúske kultúrne fórum

http://www.embassyaustria.sk

Rakúske kultúrne fórum v Slovenskej republike je súčasťou Rakúskeho veľvyslanectva v Bratislave a sídli v tej istej budove na Zelenej 7. V priestoroch Rakúskeho kultúrneho fóra sa pravidelne uskutočňujú výstavy s cieľom prezentovať rakúske umenie a kultúru na Slovensku. Okrem toho organizuje Rakúske kultúrne fórum nielen v Bratislave, početné umelecké, vedecké a osvetové podujatia ako sú prenášky, literárne čítania, výstavy, koncerty, divadelné a baletné predstavenia, vedecké sympóziá. Podporuje účasť Rakúšanov na medzinárodných kultúrnych podujatiach na Slovensku.


Rakúsky inštitút Bratislava

http://www.oei.sk

Je to verejnoprospešná spoločnosť Rakúskej republiky založená za účelom podpory výučby nemeckého jazyka a realizácie sprievodných kultúrnych podujatí v zahraničí.


IUVENTA

http://www.iuventa.sk

Organizácia Ministerstva školstva SR pre voľný čas mládeže. Okrem iných krúžkov tu pracujú aj krúžky divadelné.


Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

http://www.lit.ukf.sk
Maďarský divadelný inštitút a múzeum

http://www.nkom.hu/szalon/int
Divadelní ústav, Praha

http://www.divadlo.cz
BIBIANA

http://www.bibiana.sk

Medzinárodný dom umenia pre deti so sídlom na Panskej 41 v Bratislave. Inštitúcia sa orientuje na sprístupňovanie rôznych druhov a žánrov umenia, najmä netradičnými formami (interaktívnymi výstavami), deťom a mládeži. Medzi najobľúbenješie tzv. sprievodnie podujatia výstav patria v BIBIANE divadelné predstavenia pripravované priamo v tejto inštitúcii hosťujúcimi divadelníkmi alebo kúpené z iných divadiel. BIBIANA od roku 2000 každý rok organizuje v letných mesiacoch aj prehliadku alternatívnych a bábkových divadiel pre deti s medzinárodnou účasťou pod názvom Hráme pre Vás.


Matica Slovenská

http://www.matica.sk
Divadelný ústav, Bratislava

http://www.theatre.sk
Kabinet divadla a filmu SAV

http://www.kadf.savba.sk
Národné osvetové centrum

http://www.nocka.sk

Národné osvetové centrum ako vrcholná štátna inštitúcia pôsobí okrem kultúry v oblasti osvetovej, informačnej, vedeckej a vzdelávacej. V rámci svojich základných činností a funkcií zabezpečuje odborné poradenstvo, metodickú pomoc, vypracúva systémové koncepcie, programy a projekty v oblasti osvetovej činnosti, spolupodieľa sa na organizovaní súťažných aj prehliadkových kultúrnych podujatí. Súčasťou edičnej činnosti NOC je tiež vydávanie odborných časopisov, pre oblasť divadla je to Javisko.KULTÚRNE STREDISKÁ

Francúzsky kultúrny inštitút

http://www.france.sk

Zahraničné kultúrne stredisko so sídlom v Bratislave.MEDZINÁRODNÉ ORGANIZÁCIE

Fínske informačné stredisko tanca

http://www.danceinfo.fi

Stránka poskytuje informácie o rôznych druhoch aktivít fínskych telies profesionálneho tanca, fínskych tanečných projektoch, umeleckých súboroch a sólistoch.


Švédske centrum ITI

http://www.iti.a.se

Stránka ponúka informácie o švédskom centre ITI a zároveň je aj sprievodcom po švédskych divadlách.


Európska komisia pre obchod, umenia a kultúru

http://www.cerec.org
Európske informačné centrum

http://www.europa.sk
http://www.europe.en.int/comm/culture/eac/c2000
UNESCO

http://www.unesco.org
AICT

http://www.aict-iatc.org

Medzinárodná asociácia divadelných kritikov.


Medzinárodný višegrádsky fond krajín V4

http://www.visegrad.org
Medzinárodný divadelný inštitút ITI

http://www.iti-worldwide.org

International Theatre Institute UNESCO.


ASSITEJ

http://www.assitej.org

Medzinárodná asociácia divadiel pre deti a mládež.MINISTERSTVÁ

Ministerstvo kultúry SR

http://www.culture.gov.sk

NADÁCIE A ASOCIÁCIE

Nadácia na podporu občianskych aktivít

http://www.changenet.sk/npoa
Centrum súčasného umenia

http://www.scca.sk

Nadácia Centrum súčasného umenia vznikla v roku 1993 pod názvom Sorosovo centrum súčasného umenia. Zameriava sa na grantovú podporu súčasného umenia (výtvarného umenia, divadla, tanca, hudby, filmu), orgnaizovanie umeleckých a vzdelávacích aktivít, poskytovanie dokumentačných a informačných materiálov.


Vzdelávacia nadácia Jana Husa

http://www.vnjh.sk
Európska kultúrna nadácia v Amsterdame

http://www.eurocult.org
Asociácia súčasného tanca

http://www.sucasnytanec.sk

Asociácia zastrešute tvorcov moderného tanca na Slovensku a organizuje celý rad podujatí (medzi najvýznamnejšie z nich patrí medzinárodný festival Bratislava v pohybe - www.abp.sk).ŠKOLY

Janáčkova akademie múzických umení, Brno

http://www.jamu.cz
Akadémia umení, Banská Bystrica

http://www.aku.sk
Vysoká škola múzických umení, Bratislava

http://www.vsmu.sk

ZAHRANIČNÉ ČASOPISY O DIVADLE

Ballet-Tanz

http://www.ballet.tanz.de